ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1