สพป.ตาก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

Read more

การศึกษาดูงานการเตรียมเป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก ณ สพป.น่าน เขต 1

Read more

การศึกษาดูงานการเตรียมเป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก ณ สพป.น่าน เขต 1

Read more