สพป.ตาก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้นายสมคิด มาหล้า รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ดร.ปรพล แก้วชาติ ผอ.โรงเรียนราชวินิต เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้กับคณะครูสังกัด สพป.ตาก เงต 1 ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์