สพป.ตาก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา