รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 สพป.ตาก เขต 1

Read more

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more