[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
บุคลากร
นางสาวอรทัย คำปาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูู้บริหารระดับสูง
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายใน สพป.ตาก เขต 1
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 30/ก.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
153 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
100 คน
สถิติเดือนนี้
1263 คน
สถิติปีนี้
12625 คน
สถิติทั้งหมด
61962 คน
IP ของท่านคือ 3.235.223.5
(Show/hide IP)
ศึกษาธิการภาค 17
ระบบเปลี่ยนภาษา
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     


[ 3/ส.ค./2561 ] ทดสอบ ( 496 / ) โดย อรทัย คำปาน
คลังข่าวกิจกรรมกลุ่ม
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้วยกระบวนการกลุ่ม ( 12/พ.ย./2563 )
    

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายสมคิด มาหล้า รองผอ.สพป.ตากเขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการกลุ่มตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ และการบริหารจัดการ สพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1  เพื่อให้บุคลากรได้เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจทักษะ ตลอดจนมีความคิด ในการบริหารจัดการ เพื่อเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และร่วมกันพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 12/พ.ย./2563 )
    

วันที่ 7 กันยายน 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.ตาก เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาดำเนินการพัฒนาฯ ซึ่งมีกำหนดพัฒนา ระหว่างวันที่ 7 – 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 มีผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ประกอบด้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 72 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 คน รวมมีผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ จำนวน 91 คน และยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ( 28/ก.ย./2563 )
    

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยมีหลักสูตรการพัฒนาประกอบด้วย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC เพื่อให้ครูมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นข้าราชการครูที่ดี

การจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ผ่านระบบดิจิทัล ( 28/ก.ย./2563 )
    

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ผ่านระบบดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา2563 – 2565 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 6 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการส่งเสริม และพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล

สพป.ตาก เขต 1 คัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 3/มี.ค./2563 )
    

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประเมินและคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ คารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1  โดยแบ่งเป็นประเภทหน่วยงาน 1 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ และประเภทบุคคล 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 3 รางวัล  รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม 2 รางวัล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

[จำนวน 12 อัลบัม]

หนังสือราชการกลุ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน Smart Office
สพป.ตาก เขต 1
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชั้น 1 อาคาร สพป.ตาก เขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ::หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 512537 , 055 - 513028 , 055 - 511053 ต่อ 105