ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม https

Read more

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง” (หลักสูตร ก.พ.ร.1) รุ่นที่ 10

Read more

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (ครั้งที่ 1) จำนวน 46 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม https

Read more

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2567

Read more

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยและระดับประถมศึก

Read more