รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.ตาก เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read more

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 สพป.ตาก เขต 1

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพป.ตาก เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more