รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพป.ตาก เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566