รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
รายการรายละเอียด
 
ใส่รหัสผู้ใช้ /รหัสสมาชิก  
รหัสผ่าน  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ที่อยู่ บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อาคารทักษิเณ ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก   
Create by : http://msglive.org Version 3.4 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.