ประเภทคำถาม | ติดต่อสอบถาม :
*
ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่ง :
*
อีเมล์ ผู้ส่ง :
*
เรื่อง :
*
ข้อความ :
*
แนบไฟล์ ไม่เกิน 10 Mb
 

คำแนะนำ การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

  - ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
  - สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
  - กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้