Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย ?

เปิดKru Phra ถาม 1 เดือน ago • 
18 views1 answers0 votes
เปิดเบลล่า ถาม 1 เดือน ago • 
16 views0 answers0 votes
ปิดขวัญหทัย เสือบุญมี ถาม 1 เดือน ago • 
28 views0 answers0 votes
เปิดKrubondoi ถาม 1 เดือน ago • 
17 views1 answers0 votes

คำชี้แจงในการ ถาม-ตอบ

คำชี้แจง ช่องทาง Q&A ถามตอบข้อมูล หรือข้อสงสัย กับสพป.ตาก เขต 1 ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ผู้สอบถามสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ระบุเรื่องที่ต้องการสอบถาม
2. กรอกข้อมูล ข้อสอบถาม ข้อสงสัย ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และกรุณาลงชื่อผู้ติดต่อ
3. เสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก (Submit)