รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1