ภาพจดหมายข่าว

ร่วมต้อนรับ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

Read more

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการ ของนักเรียนระดับ ปฐมวัย (ชั้นอนุบาล1 ,2 และ 3) ที่จบหลักสูตรการจัดการการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

Read more