การอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูแกนนำเครือข่าย(๘กลุ่มโรงเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1