ข่าวกิจกรรม / ภาพข่าวกิจกรรม /แกลอรี่

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการ ของนักเรียนระดับ ปฐมวัย (ชั้นอนุบาล1 ,2 และ 3) ที่จบหลักสูตรการจัดการการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

Read more

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวล

Read more