สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6

       วันที่ 11 กุมภาพัน

Read more