สพป.ตาก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

Read more