การตรวจผลงานโรงเรียนที่ส่งรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566

Read more

การตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1

Read more

การดำเนินการตรวจข้อสอบตามแนว PISA ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more