การอบรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์