การอบรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ นายสมคิด มาหล้า รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH โดยมีนายจักรินทร์ ขันเปี้ย ครูโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1