การตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1