ประกาศจังหวัดตาก กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ท้องที่จังหวัดตาก

Read more

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวล

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนบ้านอูมวาบ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ht

Read more