โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง.ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารแม่’ 80 สพป.ตาก เขต 1