การประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Read more

ประชาสัมพันธ์ ..ขอความร่วมมือสวมใส่ชุดผ้าไทย “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 36 พรรษา (3 รอบ)

ร่วมสวมใส่ผ้าไทย“ผ้าลายขอ

Read more

การอบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learningโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

Read more

เกียรติบัตร  การอบรมออนไลน์กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  Active Learning แบบ Fundamental AL Training

Read more