ประชาสัมพันธ์ ..ขอความร่วมมือสวมใส่ชุดผ้าไทย “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 36 พรรษา (3 รอบ)

ร่วมสวมใส่ผ้าไทย“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี โดยมิได้กำหนดสี เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2566