การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และพื้นฐานการวาดเส้น สำหรับครูผู้สอน รายวิชาทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการสอน แบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และพื้นฐานการวาดเส้น สำหรับครูผู้สอน รายวิชาทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566

Read more

สพป.ตาก เขต 1 จัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ 2566

     วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more