ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมโหวต “มหัศจรรย์หุบเขา ต้นไม้ยักษ์” (ไม้กลายเป็นหินตาก อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย)

ททท.สำนักงานตาก เชิญชวนทุ

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Read more

การรับบริจาคโลหิต วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

Read more