แนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566

จังหวัดตากแจ้งแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล”