กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ABTK Open House 2023

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ABTK Open House 2023 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การแสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพอื่นๆ ตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชนได้มีโอกาสเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ อาคารปทุมาสโมสร โรงเรียนอนุบาลตาก