ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

ด้วยจังหวัดตากได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่ามูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 138 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 (2498) สมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการทุกระดับ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด ที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 80 ปี ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธา สมัครใจอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถสมัครใจอุปสมบทได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานจังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 17 มีนาคม 2566

หากมีข้อสงสัย ประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตาก หมายเลขโทรศัพท์ 055511546 ต่อ 23239 โดยตรง