การรับบริจาคโลหิต วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก

ผู้ที่จะบริจาคโลหิตดูแลสุขภาพร่างกายให้พร้อมก่อนบริจาค