ประชาสัมพันธ์การเช่าบูชาวัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร