ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” 2567