การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าไม้แดง อ.เมือง จ.ตาก