สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา และโรงเรียนบ้านห้วยพลู

    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2566 โดยได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน สถานศึกษา และการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา และโรงเรียนบ้านห้วยพลู อ.บ้านตาก จ.ตาก