สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา และโรงเรียนบ้านห้วยพลู