สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนบ้านดงยางและโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2566 ทั้งนี้ได้พบปะให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านดงยางและโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน อาคารสถานที่ และการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”