สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนบ้านดงยางและโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ