ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก