พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ Micro-Credit Bank”