สพป.ตาก เขต 1 จัดการฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย