พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ Micro-Credit Bank”

                 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) “โครงการ Micro-Credit Bank” ของ สพม.ตาก ร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดตาก และภาคีเครือข่ายต่างองค์กร โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร ชั้น 3 เทศบาลเมืองตาก