สพป.ตาก เขต 1 ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการของกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 และประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ร่วมประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการของกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน โรงเรียนบ้านลางสาน และโรงเรียนบ้านท่าเล่