สพป.ตาก เขต 1 ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 และประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ร่วมประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง และโรงเรียนบ้านมูเซอ