การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นาย

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

Read more

การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าให้การต้อนรับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายว

Read more