โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ร่วมแสดงจุดยืนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ