สพป.ตาก เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีให้มีความรู้ ความเข้าใจและถูกต้องตามระเบียบราชการ โดยมี นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 1 และนายไมตรี นาคประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1

no images were found