การประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู) พื้นที่ภาคเหนือ

Read more

โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ร่วมแสดงจุดยืนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นา

Read more

สพป.ตาก เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 น

Read more