ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567 พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และติดตามการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม และโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ